Standarde minimale pentru abilitare/promovare universitară

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, a aprobat prin ordin, standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare. De asemenea, au fost aprobate standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător științific I și II (CS I și CS II).

Standardele intră în vigoare începând cu anul universitar 2017-2018.