PN3 – Proiecte de tip soluții

Oferirea de solutii sub forma de bun (produs/serviciu/proces de fabricatie) inovator, ca raspuns la necesitatea identificata in sectorul public (achizitii publice pentru inovare). Solutia este data de catre conducatorul consortiului (organizatia publica de cercetare) la o problema ridicata de administratia publica. Tema se defineste pe baza unui dialog la nivelul entitatilor publice comanditare. Proiectele se segmenteaza in faze (explorare, dezvoltare, testare functionala, fezabilitate, acceptabilitate).

Competitiile organizate in cadrul acestui instrument sunt de tip “top-down” (licitatie restransa). Acestea se organizeaza conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform Deciziei ANCSI nr. 9388/2016.

Competitii:

Detalii aici