p-value

Un articol interesant despre limitele utilizării ipotezei nule și a valorii p în statistică.

http://www.fharrell.com/2017/02/a-litany-of-problems-with-p-values.html