Abateri etice referitoare la autorat

În această postare voi prezenta câteva din cazurile cele mai celebre din ultimul timp în care au apărut acuze de manipulare a criteriilor de autorat:

 • includerea, în lista de autori, a unor cercetători renumiți, fără acordul lor, urmând ca după revizia articolului aceștia să fie eliminați.În acest fel se pare că recenzorii tind să fie mai permisivi, crescând șansele  ca respectivul articol să nu fie respins. Minimizarea riscului de fraudare a autoratului prin această metodă este utilizarea unor adrese de email instituționale. În cazul prezentat de cei dela 4OR, suspiciunea de fraudare a fost ridicată de utilizarea unei adrese de mail de pe yahoo.com
 • imposibilitatea de a contacta pe unul sau mai mulți dintre autori. În cazul în care se întâmplă acest lucru, este posibil ca respectiva persoană să nu existe, putând fi adăugată, de exemplu, pentru ca în lista de autori să existe cineva cu o afiliere instituțională mai puternică. O asemenea situație a fost descrisă de RetractionWatch, ce descriu cazul unui articol despre sepsis sever determinat de specia Aeromonas, în care nu s-au găsit date de contact ale primului autor, I. Nakasone.
 • dispute între autori.
 • cereri de retracție a unei lucrări determinate de identificarea unor erori de metodologie a cercetării sau a unor abateri de la normele de bună practică în publicare, de către unui sau mai mulți coautori. Un asemenea exemplu este un articol scris de Sweeney et al cu privire la utilitatea suplimentelor cu uree la oi.
 • adăugarea unui număr excesiv de coautori care nu au contribuit la lucrare. Un asemenea exemplu este un articol scris de Bhattacharyya T, referitor la chemoterapia neoadjuvantă în cancerul mamar, în care autorul corespondent  a cerut retragerea articolului, motivând această cerere prin faptul că, din greșeală, a inclus coautori care nu au participat efectiv la studiu.
  cererea de includere în lista de autori a celor ce au generat o anumită bază de date, fără ca ei să participe efectiv la redactarea lucrării:
 • Data Users who make use of Licensed Data must cite the relevant primary original publications (Fairfax BP et al. 2012 Genetics of gene expression in primary immune cells identifies cell-specific master regulators and roles of HLA alleles. Nature Genetics 44,502-510; Fairfax BP et al. 2014 Innate Immune  Activity Conditions  Effects of Regulatory Variants upon Monocyte Gene Expression. Science 343:1246949). Authors utilising genotyping data are required to list the following individuals as co-Authors on any publications: “BP Fairfax, S Makino, JC Knight”. Sursa aici.
 • Publicarea unor cazuri, fără acordul medicului curant. De exemplu, lucrarea “Rhinosporidiosis of the Parotid Duct”, publicată în Case Reports in Dentristry, a fost retrasă deoarece a fost publicată fără acordul dr. Premalatha Shetty, medicul responsabil de pacientul prezentat de manuscris.
 • lista de autori din articol este diferită de cea dintr-o prezentare a aceluiași studiu la un congres. De exemplu, articolul “General anesthesia versus segmental thoracic or conventional lumbar spinal anesthesia for patients undergoing laparoscopic cholecystectomy”, scris de Lasheen și Yousef, a fost prezentat deasemenea la o conferință în Las Vegas, fără ca între autori să se găsească Lasheen. Sursa aici.
 • neincluderea în lista de autori a unor cercetători cu o contribuție semnificativă la studiu.
 • submiterea unui manuscris la două jurnale diferite, cu autori diferiți.